samedi, février 24, 2024
spot_img
AccueilKEWUUJICAKKITIIƊEFAAYIIDA NDIYAM E RENNDO MEN | Kuɗol : Aamadu Tijjaani KAN

FAAYIIDA NDIYAM E RENNDO MEN | Kuɗol : Aamadu Tijjaani KAN

-

Ko goonga, Alla aarnii e Deftere Mum teddunde ndee, wiyi :

Min tagi huunde fof ko e ndiyam, wadde tagoore fof waawnde wonde waawaa yondinaade e majjam.

Kono, gaa gaa ɗuum, leñol fulɓe ina ngittani ndiyam geɗal e nder nguurndam mumen. Ɓe koɗi ko e nokkuuji baɗɗi ndiyam e durngol, ɗo moƴƴata ndema e ngaynaaka, tawa kadi cukkaani gip leɗɗe.

Ngenndiiji maɓɓe mawɗi, bayɗi Aadamaawa, Fuuta Jaloŋ, Fuuta Tooro, Sudaan e Misira, ɗii nokkuuji fof, ɓe kuufi ko maaje mawɗe.

Sabu jeyeede ndiyam e nguurndam maɓɓe ko ɗuum saabii, eɓe njonaa kelmeendi e baɗe jowitiiɗe e ndiyam, ɗuum tinndinta ko ƴellitaare maɓɓe e Pinal e Sahrankaagu ( Culture et Civilisation).

Jooni, ndokken yeruuji to bannge kelmeendi e baɗe, fannu taariindi walla renndo ko ina tinndina ɗuum.

1). To bannge taariindi

To bannge taariindi, njiyaten ko sifaaji ndiyameeje walla diƴƴe ceertuɗe, ina jeyaa e majje:

Ndiyam :

Toɓo :

Toɓ-ndoogam :

Maayo :

Caaɗngol :

Weendu :

Feto :

Sewnde :

Ɓunndu :

Ilam :

Keelelam:

Uurtuɗam :

Ngudduɗam :

Mbelɗam :

Mboɗejam :

Ilo’ilogal :

Baltirgal :

Walwaltude :

Ilnam :

Ilnude :

2). Ndiyam, e fannu pinal e Sahrankaagu

Sabu hoɗde e nokkuuji baɗɗi ndiyam, ndiyam jeyaama e njuɓɓudi pinal men gila e jamanuuji deestiiɗi. Sabu tuugaade e innde Ilo, mawɗo fulɓe, mo ngaskitinortoo, eɗen mbaawi woɗɗinde miijo men, mbiyen ina gasa nii tawa won jokkondiral woni hakkunde baɗal ilde e Ilo?!

En ɗaldii fanniyankooɓe e wiɗtooji hanki Fulɓe nde luggiɗintoo en e jokkondiral gonngal ɗoon ngal !?

Ngool ɓooygol jokkondiral yahi haa feeñoyi kuutorogol majjam e nder nguurndam joomum’en.

Ina jeyaa e ndiin kelmeendi:

Yarde

Siiɓaade

Wooɓde

Bolkaade

Ɓuuftaade

Lootaade

Jiiwaade

Juurtaade

Fuybaade

Deertaade

Lummbaade

Sorɓinaade

Semmbaade

Wurƴaade

Laɓɓinaade

Wisaade

Ɗee baɗe jowitiiɗe e laaɓal aadee, ina njammina goɗɗoygol toppitogol leñol men laaɓal, sabu won kelme ngari e doggol ngol, bayɗe no laɓɓinaade e wisaade tawetaake e hay ɗemngal gootal e ɗemɗe Orop, ɗuum firti wadde, ko Fulɓe ɓuri toppitaade laaɓal to woɗɗi e tuubakooɓe, walla e leƴƴi, ɗi ngalaa ɗee kelme e ɗemɗe muumen.

3). Coñce : Pulareeje jowitiiɗe e ndiyam

Sabu teskeede ɗemngal ko jibinannde sato e ganni, ko ɗuum waɗi ndiyam, gaa gaa kelmeendi heewde to bannge taariindi e to bannge kuutorogol, helmere ndiyam ndee layii haa naatoyi e nder coñceendi ɗemngal men, hono Pulareeje e payka.

Eɗen keewi sanne, kono eɗen mbaawi rokkude yeru e seeɗa e majje :

Faaɓru wiyi ko ndiyam, ko wonaa pasɗam.

Doole liingu ko ndiyam.

Mo suwaa lummbu, hoto jal jooliiɗo.

Ƴoogoynooɗo so yooliima, yettiima.

Cide fof mbicca mi ndiyam, hay janndere?!

E tonngol, ndiyam, wonaa sara e Pinal Fulɓe, tuugaade e ngel ɗoo leƴƴanngel daɓɓel ngel mbaɗ-ɗen.

Eɗen poti kadi ɓeydaade luggiɗinaade e wiɗtooji bayɗi ɗii ngam suusnude leñol ngol haa ɓura jaggitaade e ndonaandi mum, ruttoo kadi heefa gurel gacce e yeeso leƴƴi ɓamtiiɗi, ɗi ɓe njooɗtorii won ko ɓuri ɓe, tawi noon, hay huunde ɗiin ndaɗaani ɓe e Sahrankaagu.

Pooye Pelle Pulaar kuɓɓii, hoto docotte wiɗtiyankooɓe e winndooɓe e jannginooɓe e janngooɓe ŋakku !

Ko ɗo Alla mballinto-ɗen to Arwannde e to Wattannde, yo O wallu en !

Kuɗol : Aamadu Tijjaani KAN winndiyanke.

spot_img

DERNIEREMENT

Mbele Hamza Caam ko ko soñi ko aawnoo?

Caggal nde hooreejo leydi Muritani itti gardinooɗo gollordu toppitiindu Ndiyam hono Mohamed Mahmuudu Wul Jaafar. Batu jaagorɗe waɗii hannde altine 21 juko toɗɗiima Hamza Caam...

Niiseer : piirooje hare Konuuji Mali e Burkinaa njuuriima Ñaamey

19Leydi Burkinaa Fasoo e Mali, neldii konuuji mumen hanki aljumaa 18 ut 2023, laaɗe diwooje keertoriiɗe hare ngam nootaade noddaango Niger.  Wallude ndii leydi kala...

Ŋakkere ndiyam huuɓtidinnde laamorgo Nuwaasot | Ciimtol Jaayre Pinal-JP

Ngon-ɗen ko e leegal Arafat, ko dille cente cente yimɓe jogiiɓe bidoŋaaji, siwooji dogdognooɓe ine njiyloyoo ndiyam. Halimata Gise, debbo koriiɗo dañde ndiyam, e wiyde...

Hello Celluka – Taro Winndannde 26 | Jaayre Pinal

Hello Celluka... https://soundcloud.com/babiraguel/hello-celluka-taro-winndannde-26-jaayre-pinal?si=6031e301dd9a409894b332872bf22e86&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Suivez-nous...

898FansJ'aime
1,041SuiveursSuivre
21,500AbonnésS'abonner

les + populaires

Publicité

spot_img

Interdit de copier le texte, prenez le lien !