jeudi, septembre 28, 2023
spot_img
HomeKEWUUJICAKKITIIƊEBAKTERIWAL: Ɓiɗnde | E Kudol Abuu Raasin Njom

BAKTERIWAL: Ɓiɗnde | E Kudol Abuu Raasin Njom

-

Ko ɓiɗnde woni tuufeere ɓurnde fumɗude, mahnde, gollotoonde he ɓalndu kala huunde wuurndu. Ko ɓuri heewde e ɓiɗle njiyrotaako yiytere neɗɗo mehre, ko ɗuum waɗi neɗɗo ɓooyii majjude ɓiɗnde e kulle, puɗe maa guurɗe goɗɗe ɗe ɓalli mumen mahorii ɓiɗnde wootere.

Holi no ɓiɗnde anndiraa?

Ɓinnde anndaaka so wonaa e fuɗɗoode yirde 17ɓre, ɓaawo pentugol laaɓtingal.

Ko nde ganndino engelenaajo ina wiyee Robert Hooke(1635-1703) fenti laaɓtinirgal mahewal hedde 1665, o waawi yiyrude ngal ko ɓiɗnde e innirde ɓiɗnde ngam nanndude e ɓiɗle beɗi ñaaki. Ɓaawo ɗuum ko teefanke holanndenaajo ina wiyee Antoni Van Leeuwenhoek feewni laaɓtinirgal(microscope) hedde 1675, waawi yiyrude ngal ko heewi e ɓiɗle puɗe. Ɓaawo ɗuum ganndino goɗɗo ina wiyee Robert Brawn yiyti e won’de ɓiɗnde ina jogii gaaludere.

Ɓaawo ɗuum anndineeɓe ɗiɗo Almaañnaaɓe heen gooto ina wiyee Theodor Schwann(Tewodoor Shuwaan(keertoriiɗo puɗiwal) , goɗɗo oo ko Matthias Jakob Schleiden(Matiyad Kakob Schleiden(jahruɗo kullon) e hitaande 1838, tafi dellinaande ɓiɗnde.

Laaɓtinirgal:

Holi ko firti laaɓtinirgal?

Ɓiɗnde waawaa haaleede ɗo laaɓtinirgal haalaaka. Laaɓtinirgal ko kaɓirgel kuwtorgel to batte ganndiwal ngam mawninde ngeɗon tok-nillon, laaɓtina kon haa neɗɗo waawa yiyde kon, yiya ko mooftii e makkon. Woni heen ina mbaawi mawninde huunde e giyte neɗɗo laabi teemedde.

Hannde ko heewi e ganndine mbaawaa yahde ɗo laaɓtinirgal tawaaka, haa joofti e guurɗiwal ngal. Hannde laaɓtirɗe naworaama yeeso no feewi. Ko ngal elekroni ngal ɓuri goɗɗe ɗee fof yahrude yeeso.

Abuu Raasin Njom

spot_img

DERNIEREMENT

Mbele Hamza Caam ko ko soñi ko aawnoo?

Caggal nde hooreejo leydi Muritani itti gardinooɗo gollordu toppitiindu Ndiyam hono Mohamed Mahmuudu Wul Jaafar. Batu jaagorɗe waɗii hannde altine 21 juko toɗɗiima Hamza Caam...

Niiseer : piirooje hare Konuuji Mali e Burkinaa njuuriima Ñaamey

19Leydi Burkinaa Fasoo e Mali, neldii konuuji mumen hanki aljumaa 18 ut 2023, laaɗe diwooje keertoriiɗe hare ngam nootaade noddaango Niger.  Wallude ndii leydi kala...

Ŋakkere ndiyam huuɓtidinnde laamorgo Nuwaasot | Ciimtol Jaayre Pinal-JP

Ngon-ɗen ko e leegal Arafat, ko dille cente cente yimɓe jogiiɓe bidoŋaaji, siwooji dogdognooɓe ine njiyloyoo ndiyam. Halimata Gise, debbo koriiɗo dañde ndiyam, e wiyde...

Hello Celluka – Taro Winndannde 26 | Jaayre Pinal

Hello Celluka... https://soundcloud.com/babiraguel/hello-celluka-taro-winndannde-26-jaayre-pinal?si=6031e301dd9a409894b332872bf22e86&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Suivez-nous...

893FansLike
1,027FollowersFollow
21,200SubscribersSubscribe

les + populaires

Publicité

spot_img

Interdit de copier le texte, prenez le lien !