samedi, février 24, 2024
spot_img
AccueilKEWUUJICAKKITIIƊEPIRLITOGOL JOGORNGAL 3, DAANDE BAƊOWAL | Kuɗol ATK, doosɗiyanke

PIRLITOGOL JOGORNGAL 3, DAANDE BAƊOWAL | Kuɗol ATK, doosɗiyanke

-

Baɗal ko Rogere mawnde e nder doosɗe celluka ɗemngal baawngal wonde fof, tee kadi ko caɗgal hiɓindodaade coomsoome mum, gila e mahngo muume maggal, haa e pirlitogol majje.
Ina moƴƴa ciftinen baɗal pulaar muumal feccii ko e pecce 3:
1). Daande baɗowal
2). Daande baɗotoongal
3). Daande baɗangal.
Ɗee daaɗe tati, walla ɗii Goomuuji 3, Goomu heen fof ina jogii mahngo mum heeriingo r pirlitogol mum keeringol e Timmungal e Jogorngal.
Kala jannguɓe pirlitogol pulaar ina kumpitii no maale mbayka heen fof no siforii.
Tawde jaabawol men ngol toɗɗii ko Jogorngal 3, tawi kadi ko daande baɗowal yahdunde e lawirde walla seekirde (in), baɗnirgel, ko alaa e sago ko adii ɗuum, ndokken yeru pirlitogol baɗal Jogorngal 3, nde daande baɗowal, nde yahdaani e lawirde:
Arde: ar + at = o arat
Noddude : nodd + at = o noddat
O janngat.
Ɗoo, maande sahaa walla maande mbayka ndee, hono at oo, ina feeñi haa laaɓti, e nder pirlitogol J3, daande baɗowal.
Waɗi noon ko ɗaɗol baɗal ngol ina hisi.
Kono, e nder yoga e ngaddinaaji at oo ina wonta an walla ay.
O janngat
Wonta :
O janngan
O janngay
Mbiyen an e ay fof calti ko at ko kanko woni maande mbayka lasliire, ɗiya ko koytinaaɗi haa wowlaango newoo.
Seede ɗuum ko so en pirlitii baɗal ngal e Jogorngal 4 walla Jogorngal diiwtungal, alkulal t maande mbayka ndee feeñat, kono wonaa n walla y feeñata.
Sabu hay gooto wiyataa :
/O janngana, (tawa faanditaa heen ko J4/ sellataa
/O jannganaa ???? diiwtungal jogorngal, tawa faanditaa heen ko diiwtungal jogorngal, sellataa.
So en payii e baylogol at wonta tu, sababuuji mum e daande baɗowal ko ɗiɗi.
1). So tawii daande baɗol nde yahdii e lawirde walla seekirde mahiinde e LM, yeru : – in, an, oy, or, id, ina hasii laaɓngal maande mbayka ndee saamat, ngam newnude wowlaango, alkulal u, ngal alaa faayiida e celluka dartoyoo yeeso t, maande mbayka J3.
Yr : janngude
O janng + in + at =
O jannginat
= O janngintu
Hakkunde o jannginat e o janngintu ɓuri newaade wowlude ko : o janngintu
2). So tawii baɗal muumal wonii diiwtungal keerol, ngaal woni baɗngal ko ɓuri laaɓngal gootal.
Yr: firlitde, haljitde, saamolinde, …
Yr : o firlit + at =
O firlitat.
Ngoo ɗoo wowlaango ina teddi, kono ɓurata welde wowlude walla weeɓde wowlude ko :
Firlit + tu =
O firlittu
O haljittu
O dajjittu
….
Pirlitogol baɗal baawngal wonde fof, teeŋti noon e diiwtungal keerol walla ɗisngal lawirde, pirlitogol mumen ina ɓeydoo jiiɓaade, sabu sammintu laaɓngal nanal, hono no njiyru-ɗen e ɗii yeruuji nii. Kono huunde heen fof ina jogii doosɗe, ɗo tuugnaa.
Pooye Pelle Pulaar kuɓɓii hoto docotte wiɗtiyankooɓe e winndooɓe ŋakku!
Ko ɗo Alla mballinto-ɗen to Arwannde e to Wattannde yo O wallu e wuurnude ɗemngal ha ngal yettoo e tolno ɓurɗo rommoliɗde e tolno guurɗe ɗee.
Kuɗol : ATK, doosɗiyanke.
spot_img

DERNIEREMENT

Mbele Hamza Caam ko ko soñi ko aawnoo?

Caggal nde hooreejo leydi Muritani itti gardinooɗo gollordu toppitiindu Ndiyam hono Mohamed Mahmuudu Wul Jaafar. Batu jaagorɗe waɗii hannde altine 21 juko toɗɗiima Hamza Caam...

Niiseer : piirooje hare Konuuji Mali e Burkinaa njuuriima Ñaamey

19Leydi Burkinaa Fasoo e Mali, neldii konuuji mumen hanki aljumaa 18 ut 2023, laaɗe diwooje keertoriiɗe hare ngam nootaade noddaango Niger.  Wallude ndii leydi kala...

Ŋakkere ndiyam huuɓtidinnde laamorgo Nuwaasot | Ciimtol Jaayre Pinal-JP

Ngon-ɗen ko e leegal Arafat, ko dille cente cente yimɓe jogiiɓe bidoŋaaji, siwooji dogdognooɓe ine njiyloyoo ndiyam. Halimata Gise, debbo koriiɗo dañde ndiyam, e wiyde...

Hello Celluka – Taro Winndannde 26 | Jaayre Pinal

Hello Celluka... https://soundcloud.com/babiraguel/hello-celluka-taro-winndannde-26-jaayre-pinal?si=6031e301dd9a409894b332872bf22e86&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Suivez-nous...

898FansJ'aime
1,041SuiveursSuivre
21,500AbonnésS'abonner

les + populaires

Publicité

spot_img

Interdit de copier le texte, prenez le lien !