samedi, février 24, 2024
spot_img
AccueilArts & CulturesFIJO | E kudol Gelongal BAH

FIJO | E kudol Gelongal BAH

-

Mo fijo mum weli weldu e fijdiiɓe mum

Fijam ko fijo naale e bawɗi mum

Ɗiin bawɗi wonaa mo woni kala waawi amde ɗum

Ngam so neɗɗaagal fiyii bawɗi ko hakkille amanta ɗum

Gamduɗi noon ko faama woni juurgal mum

Mo fijo mum weli weldu e fijdiiɓe mum

So hakkille asii woyndu yoo miijo ýoog e mum

So neɗɗaagal jabbii ngesa ko ndimaagu aawata ɗum

Biyɗo ko ýoýɗo mo huutortaako miijo mum

Ko belooje keewɗe koɗotoo joom mum

So enɗi ngoppii ɓernde puɗii e dootorɗe joom mum

Ɗiin enɗi ko lokotooɗo muynata e mum

Fijam, fijam ko fijo fulɓe e kinɗe mum

Yiɗde ngayri hoto waɗ gaynaako yeeyde dewbo mum

So yiɗde kaŋŋe waɗii baylo yeeyde taane mum

Ñande dahooɓe ngari maa baylo aanndu e hoyre mum

So lawbo rokkirii ngorba mum

Ñande feýýere dawi maa aanndu e dimle mum

So ñaamde welii jaawanndo haa taýii ɗemngal mum

Oon wontaa fewjande laamɗo mum

So tooroodo rewii amde haa rufii dahaa mum

Maa taw so janngooɓe ngarii winndirta ko tuute mum

So sakke rewii ŋolde haa solii ñiiýe mum

Ñande dawri ɗatngal tampida e cawgu mum

So mahbo nefii waalo sabu loofal ɓakke mum

So yiɗii mahde hol ko mahrata looɗe mum

Ngam cubballo yiɗde liingu mawngu wona hiraande galle

mum

Woto waɗ ɗum seŋde ɓiyum e doolinnge mum

So bammbaaɗo rewii faaro haa taýii peɗeeli mum

Yoo ndaarane tabalde hoddu nattii ko mum

So gawlo rewii muuɗde haa muumɗinii hunoko mum

Dañataa askinde rimɓe mum

Maccuɗo noon ko ɗii wasuyaaji njoganiimi ɗum

Yo rew e tagɗo ɗum waasa ɗaminaade e hono mum

Fijam, fijam ko fijo naale e jarduɗi mum

Fijam, fijam ko fijo naale e jolɓe mum

Njiɗ mi ko joloowo jolna banndum

Njiɗ mi ko jaroowo yarna banndum

Kono mi yiɗaa joloowo wona e jalde hono mum

So tawii lahal karaw ko ñedde wootere woni e mum

Ko gooɓe jiile njarata karaw mum

Kono so gooto haaɗtinii ñedde e hoyre mum

Oon ene haani ñaamdiiɓe mum kutoo ɗum

So baaba galle ammbii afo mum

Oon hoto koɗo mum hoolo ñallande ɗum

Fijan fijan ko fijo puniiɗo e funeeɓe mum

Puniiɗo noon yo anndu ko ajnde woni lelnde mum

So puniiɗo ajjaaki baklitorɗi mbara ɗum

So tawii kay oon puniiɗo ko ponnduɗo funeeɓe mum

Fijam mo fijo mum weli wedu e fijdiiɓe mum

Kono so fijirde arii e bonde ko teemedere njoldata e

dingire mum

Ɗuum noon hade dingiral ngal enen ndenndi ɗum

Jolɗo kala yoo ñeeŋ ɗalda banndum

Kono so cafroowo ɗeɗɗii ñawɗo mum

Oon ñawɗo yaawataa ummaade e lelnde mum

Kala ko waandu artaani baaba mum

Waawde ŋabbude nde kam haanaani ɓureede ɗum

Mo moomi njuumri buubi ngommba ɗum

Mo felliti nawlirde fonndat baalanɗe mum

So tawii ýiiwoonde ɗaminaande fof saaya

Alaa koolotooɗo ubbude aawdi mum

So laafa waɗtii ɓuucaade ngaandi joom mum

Ɓuri haande tan ko itteede ɗum

Mo gujjo mum walli yiylaade yiytataa majjere mum

Lootoowo maayɓe ene yoɓee noon oon hoto tampuɗo

teeldu e mum

Fijam, fijam ko fijo naale e jarduɗi mum

So fijo welii weldu e fijdiiɓe mum

Fijam, mo woni kala yo waajto hoyre mum

Mo woni kala yoo yeewtid e miijo mum

Mo woni kala kadi naamnito hoyre mum

Hol to ngummi ɗen hanki ?

Hol to ngon ɗen hannde ?

Hol to pay ɗen janngo ?

Hol ko ngonno ɗen hanki ?

Hol to ngon ɗen hannde ?

Hol ko ngontoyten janngo ?

Hol ko njogino ɗen hanki ?

Hol njogi ɗen hannde ?Holi njooɓaari men janngo ?

Mo woni kala yoo jaabto hoyre mum

Ngenndiyankaagal so wontii ɓayre ene haani mo woni

kala fiytoo becce mum

Kono noon ñande ɓaleeɓe ndawraa maa wood ñolɗo e

suudu mum

Sabu jaambaraagal luɓangal ko hello e hakkille ittata ɗum Sabu puccu ýoog mbabba yar ɗum ko niɓɓere waɗi ɗum

Gelongal BAH

 

spot_img

DERNIEREMENT

Niiseer : piirooje hare Konuuji Mali e Burkinaa njuuriima Ñaamey

19Leydi Burkinaa Fasoo e Mali, neldii konuuji mumen hanki aljumaa 18 ut 2023, laaɗe diwooje keertoriiɗe hare ngam nootaade noddaango Niger.  Wallude ndii leydi kala...

Ŋakkere ndiyam huuɓtidinnde laamorgo Nuwaasot | Ciimtol Jaayre Pinal-JP

Ngon-ɗen ko e leegal Arafat, ko dille cente cente yimɓe jogiiɓe bidoŋaaji, siwooji dogdognooɓe ine njiyloyoo ndiyam. Halimata Gise, debbo koriiɗo dañde ndiyam, e wiyde...

Hello Celluka – Taro Winndannde 26 | Jaayre Pinal

Hello Celluka... https://soundcloud.com/babiraguel/hello-celluka-taro-winndannde-26-jaayre-pinal?si=6031e301dd9a409894b332872bf22e86&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Ko Caasam yummiraaɗo dogata haa jooni e ɓalli men | E Kudol Mammadu Saalif Mbaay

KO CAASAM YUMMIRAAƊO DOGATA HAA JOONI E ƁALLI MEN ! E maanditaare duuɓi tati jaltugol deftere men : « Cowogol e Kosamɗingol aadee », eɗen mbaɗa...

Suivez-nous...

898FansJ'aime
1,041SuiveursSuivre
21,500AbonnésS'abonner

les + populaires

Publicité

spot_img

Interdit de copier le texte, prenez le lien !