samedi, février 24, 2024
spot_img
AccueilKEWUUJICAKKITIIƊEYontii nde Pulaar waɗatee he Google Translate.

Yontii nde Pulaar waɗatee he Google Translate.

-

2020… Luɓam noppi e muñal mi siimtane gonwonal ndee lowre lollunde innateende Google Translate (guugul transi-leyt). Lowre ndee ina jogii mbaydi jaaɓngal (app). Ko ɓuri teemedde joy ujuɓal (500 million) neɗɗo ina kuwtoroo lowre ndee. Hannde (2020), Google translate ina waɗi 109 ɗemngal.

Hade men woɗɗoyde nganndinen gollal ngal lowre ndee waɗata. Lowre ndee firtata ko ɗemɗe. Yeru: binndaa he Farayseere konngol mbaɗtaa ngol he Engeleere walla mbaɗtaa ngol he wootere he 109 ɗemngal tawateengal he lowre ndee. Lowre ndee ina mari njeñtudi mawndi, ngati nde yiytondirii heewɓe. A nde walla hay ɗannotooɓe fayde leyɗeele goɗɗe no paamondiri he waali wureeɓe ɗeen leyɗeele.

Caggal nde en keftinii yahdu lowre nde, alaa e sago maaken (njaŋtoɗen, kaalen) muuyaaɗe men. Woni muuyannde men ko yoo ɗemngal men (Pulaar) ɓeyde he doggol ɗemɗe gonɗe to Google translate, ngati fotde ɗemɗe 13 Afrikiyankooje ina he lowre he. Yontii hanti nde Fulfulde jeyatee he doggol ɗeen ɗemɗe ngati ɗemngal ngal ko jaajngal, ko ngal cari ngal. Ina saɗi to ngarataa he Afrik to ngal alaa haalooɓe. Ko ɓuri teskeede koo kam a ngal haalee he mbaydi jaaliindi he 19 ngenndi Afrikiyankeeri.

E ɓeydude heen, mi winndiino ɓe ɓataake keeriiɗo. Ɓataake oo soomnoo ko laaɓndal; holi ko tagi ɗemngal Pulaar tawetaake he lowre mon? Ɓe njaabtii mi e wiyde wonnde ngam ɗemngal ɓeydee he lowre maɓɓe, alaa e sago tawa a ngal timmini kuuge ɗe ɓe lelni ngam heftinde ɗemngal.

Kuuge ɗee ko nii lelorii:

1) Ngal wona ɗemngal binndateengal

2) Ngal wona ɗemngal pirateengal he ɗemɗe goɗɗe. Tawa ina woodi ko ina abboo he firooji ujuɓal (million) wowlaandu firaandu he ɗemɗe goɗɗe. Tawa ɗemngal ngal ko kuwtorteengal sanne gila he laamu haa he dawrugol e geɗe gabbitiiɗe he ɗum ɗoon.

3) Tawa a ngal jogii yarlitiiɓe, muynuɓe ngal, fellitɓe gollodaade he maɓɓe ngam naatnude ɗemngal ngal he lowre maɓɓe. Ɓe mbiyi-mi kadi si tawii miɗo anndi wonnde ɗemngal ina huuɓni, ina loowi, ina hattani kuuge ɗee kala yo mi winnduɓe yowre he ngol jokkol: https://translate.google.com, mi haala toon muuyaaɗe am e tuugnorɗe gaddanɗe-mi hoolaade wonnde ɗemngal ngal ina haani ɓeydee he lowre maɓɓe. Ndobiimi he jokkol ngol ɓe ndokki mi ngol, kaalanmi ɓe tuugnorɗe am. Mbiymi wonnde ɗemngal Pulaar ko ɗemngal tacci-keeriwal. Ko ngal ɗemngal caringal he ngaawe haa teeŋti noon he doŋre Afrik. So tawii ko binndol, a ngal jogii binndol keɓtinaangol he winndere hee kala gila hitaande 1966 e ballal UNESCO.

To bannge fireede ɗemngal ngal, ɗemngal ngal ina firaa he ɗemɗe aduniyankeewe ɓurɗe lollude hannde he winndere ko wayi no Farayse, Angeleere, Aarabeere… Eknh haa heewi. Angal huutoree he laytol renndo ngol no feewi. Lowe ina ngoodi ko wayi no: Pulaar.org, Pulaagu.com, peeral.com,…eknh haa heewi. Angal huutoree he Facebook (fasebuuk). E nokkuuji goɗɗi ɗuuɗuɗi masinta (sanne). Angal mari caggitorɗe (dictionnaires) keewɗe.

To batte kuugal battiniingal ngal, leñol ngol ina heewi sagataaɓe yarlitiiɓe fasniiɓe ɗemngal ngal ɓe ngalaa darnde so wonaa yo ngal heɓtine. Caggal nde mbinndu mi ɗum ɗoon fof, kollir mi tuugnorɗe am, njahmi to jaaɓngal maɓɓe gonngal he Playstore, mbinndumi toon muuyaaɗe am kadi. Holi feere jogaande? Jooni noon, banndiraaɓe ina moƴƴi kadi mbo woni he men kala winnda ɓe, wiya wonnde ina hatojini he Pulaar oo nde naatnatee he lowre nde.

Si jowe yimɓe ɓee keewi, pawpawtondirii he koye maɓɓe, maa ɓe ƴeew ko haalatee koo. Nde tawnoo sahaa e sahaa kala woodat ko ɓe mbayli he kuutorɗe maɓɓe, so keewal yimɓe ɗaɓɓooɓe yo Pulaar waɗte toon ɓee ittii tan maa ɓe ƴeew ɓeydude Fulfulde nde toon. Onon he jam.

E kuɗol: Mohammed Jallo

spot_img

DERNIEREMENT

Mbele Hamza Caam ko ko soñi ko aawnoo?

Caggal nde hooreejo leydi Muritani itti gardinooɗo gollordu toppitiindu Ndiyam hono Mohamed Mahmuudu Wul Jaafar. Batu jaagorɗe waɗii hannde altine 21 juko toɗɗiima Hamza Caam...

Niiseer : piirooje hare Konuuji Mali e Burkinaa njuuriima Ñaamey

19Leydi Burkinaa Fasoo e Mali, neldii konuuji mumen hanki aljumaa 18 ut 2023, laaɗe diwooje keertoriiɗe hare ngam nootaade noddaango Niger.  Wallude ndii leydi kala...

Ŋakkere ndiyam huuɓtidinnde laamorgo Nuwaasot | Ciimtol Jaayre Pinal-JP

Ngon-ɗen ko e leegal Arafat, ko dille cente cente yimɓe jogiiɓe bidoŋaaji, siwooji dogdognooɓe ine njiyloyoo ndiyam. Halimata Gise, debbo koriiɗo dañde ndiyam, e wiyde...

Hello Celluka – Taro Winndannde 26 | Jaayre Pinal

Hello Celluka... https://soundcloud.com/babiraguel/hello-celluka-taro-winndannde-26-jaayre-pinal?si=6031e301dd9a409894b332872bf22e86&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Suivez-nous...

898FansJ'aime
1,041SuiveursSuivre
21,500AbonnésS'abonner

les + populaires

Publicité

spot_img

Interdit de copier le texte, prenez le lien !